Edukashon

Segun kambio di lei: Lo no mag suta ningun mucha mas na islanan BES

Den Haag- Siguridat pa mucha ta importante. Ta pesei den Kódigo Sivil di BES lo wòrdu agregá por lo pronto ku e mayoranan ta responsabel pa siguradat di nan yu.

Esaki ta nifiká tambe ku no tin mag di usa niun sorto di violensia ora ta traha di lanta un mucha. Esaki ta konta ámbos pa violensia físiko i violensia sikológiko. Tampoko tin mag di humiyá un yu.

E prohibishon pa usa violensia kontra di un yu, ya ta forma parti di kódigo sivil di Hulanda, pero e no ta forma parti ainda di kódigo sivil di e islanan BES. Pesei djarason Minister Dekker di Hustisia a entregá un propisishon na Tweede Kamer pa agregá e prohibishon aki tambe pa kódigo sivil pa islanan BES.

Segun e minister a skibi, esaki ta pas den palabrashon ku a hasi ku e islananan, ora ta trata di e problematiko mas amplio di violensia na kas i maltrato di mucha.

Suta

Komo parti di e stipulashonnan nobo, lo no mag suta ningun mucha mas, ni ora nan hasi koi mala mucha. Tampoko tin mag di menasá e mucha ku palabra. Kue un mucha tene, na forma duru, pa protega esaki den un situashon di peliger, sinembargo, si ta permití.

Segun Minister Dekker, na e islanan BES lo mester start un diskushon sobre kon por lanta un mucha di manera responsabel, sin ku ta suta esaki òf menasá e mucha ku palabra.

E reglanan nobo no ta konta solamente pa mayornan, pero pa tur hende ku ta yuda den e lantamentu di e mucha, manera familiarnan òf hende ku ta wak e mucha. Tur ora, sin embargo, mayornan ta keda responsabel pa loke ta pasa nan yu.

Maltrato

Segun Minister Dekker, maltrato di yunan semper tabata prohibí kaba den lei. Pero awor ta agregando otro aspekto ku por menasá seguridat òf afektá e bienestar di e mucha na kas. “Tur mucha ta meresé un ambiente seif i no-violento”, asina Dekker a bisa.

Por spera ku no tur mayor lo ta di akuerdo ku e artíkulonan nobo den e lei konserní. Den area di karibe, en general tin otro pensamentu tokante lantamenta di yu, kompará ku por ehèmpel Hulanda. Den pasado na nos skolnan tabata komun ainda ku mener òf yùfrou pasa un mucha ku no ta ke tende òf ku tabata komportá su mes di forma onbeskòp un wanta. Ya esaki no ta tolerá mas, pero awor mayornan tampoko tin mag di dal nan yu wanta òf papia di manera menasante ku e yu.

Deel dit artikel
Rocargo
Rocargo
Rocargo
Rocargo